Contact

Wil je een afspraak maken of heb je nog vragen, 
vul dan het onderstaande formulier in of stuur een WhatsAppje of bel even.

Stuur een bericht

Wegens drukte heb ik momenteel geen ruimte voor nieuwe klanten

Privacy

13 + 10 =

Adres

Aan huis in regio zuid-west Nederland

Privacy

Gegevensgebruik en verwerking
Voor alle hieronder vermelde gegevensverzameling staat de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Voor al je persoonlijke gegevens geldt dat ik deze nooit zonder te vragen en zonder jouw schriftelijke toestemming zal delen met anderen. Ik verzamel alleen gegevens die ik nodig heb om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan mijn bedrijfsvoering.

Boekhouding
Ik verzamel en gebruik uitsluitend de hoogstnoodzakelijke gegevens om aan de eisen te voldoen die de belastingdienst stelt aan mijn administratie. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend voor mijn eigen administratie en facturering.  

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, website en openstaande facturen.

Verlenen van diensten
Ik verzamel en gebruik alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn administratie te verantwoorden.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, openstaande facturen.

Verkoop van producten
Ik verzamel en gebruik alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn administratie te verantwoorden.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, openstaande facturen.

Cursussen en workshops
Ik verzamel en gebruik alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn administratie te verantwoorden.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, openstaande facturen.

Klachtenafhandeling
Ik verzamel en gebruik uitsluitend de hoogstnoodzakelijke gegevens voor een goede afwikkeling van de klacht.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres.

Marketingactiviteiten
Voor mijn marketingactiviteiten maak ik gebruik van de ervaringen in mijn praktijk. Indien ik gebruik wil maken van jouw persoonsgegevens zal ik dat schriftelijk bij jou aanvragen. In de schriftelijke aanvraag staat dan precies beschreven welke gegevens ik van jou zou willen gebruiken. Jouw gegevens worden pas gebruikt als jij schriftelijk bevestigd dat ik jouw gegevens mag gebruiken.

Verkrijgen persoonsgegevens
Trimsalon voor konijnen heeft jouw gegevens in haar bezit, omdat jij die gegevens vrijwillig aan mij hebt verstrekt.

Jouw rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die Trimsalon voor Konijnen van jou heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Trimsalon voor Konijnen. Je kunt verzoeken dat Trimsalon voor Konijnen je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Indien het verzoek verwijdering van de persoonsgegevens uit de administratie betreft worden al je persoonlijke gegevens gewist uit het relatiebestand en komt daar een X te staan. Zolang het boekjaar openstaat kan ik jouw oude facturen aanpassen. Daar komt dan Losse verkoop/Eenmalig consult boven te staan. Een afgesloten boekjaar kan ik helaas niet meer aanpassen omdat het reeds is ingediend bij de belastingdienst.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Trimsalon voor Konijnen te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Trimsalon voor Konijnen of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Trimsalon voor Konijnen te verkrijgen. Trimsalon voor Konijnen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Trimsalon voor Konijnen je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Trimsalon voor Konijnen verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Klachten en vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Trimsalon voor Konijnen je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar: info@trimsalonvoorkonijnen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Trimsalon voor Konijnen jouw gegevens verwerkt, kun je een mail sturen naar info@trimsalonvoorkonijnen.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Slotbepaling
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig  de privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Opgemaakt
Zevenbergen, november 2018
Trimsalon voor konijnen

Miranda Sips- Bonis